tutor: Wiśniewska Agnieszka
tutorid: 12123
subject: Podstawy organizacji i higieny pracy
subjectid: poihp
lezi: Z
year: 202021
semester: 5
form: NS
level: lic
dgrp: N
kiers: D_3
conf: WSZUiE
kodf: wszpziu
subjectkind: wykład
subjectkindid: w
lessonid: 36422